Jag vill vårvandra på Poros

ANMÄLAN 

YOGA & VANDRING POROS

9-14 MAJ -24

Genom att fylla i anmälningsformuläret godkänner du resevillkoren som du finner längst ner på sidan. Anmälan är bindande och när du fyllt i anmälningsformuläret går du vidare till att betala bokningsavgiften på 2 000 kronor enligt instruktion i bekräftelsemail. Bokningsavgiften betalas inom 7 dagar.

Totalt pris 13 950 kr.

VILLKOR
Anmälan och betalning
Anmälan är bindande när du betalat bokningsavgiften enligt instruktioner i bekräftelsemail. Anmälningsavgiften om 2 000 kr ska betalas inom 7 dagar. Resterande resekostnad ska vara oss tillhanda senast 20 mars. Resans pris baseras på inkvartering i studiolägenhet för eget bruk. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in resan. Allt deltagande sker på egen risk.
Avbokning
Vid avbeställning 19 mars eller tidigare behåller Res med Helena den redan inbetalda bokningsavgiften om 2 000 kr. Vid avbeställning efter sista betalningsdag (20 mars) medges ingen återbetalning. Samtliga avbeställningar ska göras skriftligen per mejl till hej@resmedhelena.se 
Försäkring
Informera dig om vad avbeställningsskyddet i din hemförsäkring täcker och om du behöver teckna en separat försäkring via exempelvis ERV eller Gouda. Det kostar vanligtvis ett par hundralappar.
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, vaccinationspass och försäkring. Likaså kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter. Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av Res med Helena. Kommunikation sker i första hand på den mailadress du själv uppger i bokningsformuläret.
Programändringar
Våra aktiviteter föregår utomhus. Till största möjliga mån i alla väder. Vi förbehåller oss trots det rätten att göra ändringar i programmet, utan att resan i sin helhet förlorar sin karaktär.
Resegaranti hos Kammarkollegiet
Res med Helena har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Blir resan avbruten eller inställd på grund av insolvens kan du få ersättning och hjälp med hemresa.
Kontaktuppgifter
E-post: hej@resmedhelena.se
Telefon: 070-438 43 92, Helena Reijnow